Αρχική Σελίδα / Συνδέσεις
Συνδέσεις
O Οργανισμός διατηρεί σχέσεις με διάφορους διεθνείς Οργανισμούς, όπως ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων Ελλάδας (ΕΛΓΑ), η Διεθνής ΄Ενωση Ασφαλιστών Χαλαζιού, της οποίας ο ΟΓΑ είναι συνδεδεμένο μέλος από το 1982, ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), ο AGROSEGURO Ισπανίας,  ο ΚΑΝΑΤ Ισραήλ, η NENARACA κ.ά.
 

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου  http://www.cyprus.gov.cy

   
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
http://www.moa.gov.cy/moa/agriculture.nsf
/index_gr/index_gr?OpenDocument

 
   

Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων http://www.elga.gr

 
Τυπώστε Αρχή Σελίδας
Άρθρα
Ετήσιες Εκθέσεις
Έντυπα
Φωτογραφικό Αρχείο
Συνδέσεις
Δελτία Καιρού
Χάρτης Πλοήγησης
Επικοινωνία

Designed & Developed by NETinfo Services Ltd